Corveelijst “Velen Handen maken Lichtwerk”!

In overleg met een aantal spelers is er besloten om 3 groepen te maken die per toerbeurt 1x per 3 weken aan de beurt zijn!

Rib bewaakt op dinsdag of deze lijst wordt nagekomen, Kokkie op donderdag en Marcel & Damion op zaterdag!

De lijst voor komende weken is als volgt!